☰ Valikko

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on PiippuMestarin henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 20.08.2018.

Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt tietojen käsittelyn tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Päivitämme tietosuojaselostetta tarpeen mukaan, jolloin julkaisemme siitä uuden version verkkosivuillamme. Verkkosivustomme jatkuva käyttö päivityksen jälkeen katsotaan muokattujen ehtojen hyväksynnäksi.

1. Rekisterinpitäjä

Remonttimestari Niemikorpi Oy

p. 044 750 9441. miika@piippumestari.fi

Kivisojantie 18, 16600 Järvelä

Y-tunnus: 3088426-5

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Miika Niemikorpi, miika@piippumestari.fi, p. 044 750 9441

3. Rekisterin nimi

Piippumestarin asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja tallennetaan ja käytetään henkilötietolain mukaisiin tarkoituksiin, kuten:

• Tarjouspyyntöjen laadintaan, tilattujen palvelujen toteuttamiseen ja laskuttamiseen

• Palveluiden markkinointiin, myyntiin ja tiedottamiseen sekä palvelujen kehittämiseen

• Asiakassuhteen hoitamiseen ja ylläpitoon

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

• Henkilön ja/tai yrityksen yhteystiedot (nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite)

• Työkohteen osoitetiedot

• IP-osoitetieto tai muu tunniste

• Evästeiden kautta kerättävät tiedot

• Tilaus-, laskutus- ja toimitustiedot

• Asiakaspalautetiedot

• Verkkopalvelustamme ja sosiaalisen median kanavista kerättävät tiedot

• Henkilöiden itsensä antamat luokittelutiedot tai asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot

• Henkilötunnus ja muut tarkemmat tiedot mahdollisia rahoituspäätöksiä varten

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tiedot tallentuvat automaattisesti rekisteriin käyttäjän jättäessä itse tiedot käyttäessään www.piippumestari.fi -sivuston yhteydenottolomaketta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Piippumestari voi toimittaa henkilötietoja voimassaolevan lain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain 19 § mukaisesti.

Mielipide- ja markkinatutkimuksiin sekä vastaaviin selvityksiin.

Voidaksemme palvella asiakkaitamme mahdollisimman hyvin, saatamme luovuttaa henkilötietoja verkostoomme kuuluville yhtiöille, alihankkijoille ja yhteistyökumppaneillemme, jotka käsittelevät tietoja ainoastaan palvelun toimittamisen vaatimissa rajoissa. Kumppanimme eivät käytä tietoja muihin tarkoituksiin eivätkä toimita tietoja kolmansille osapuolille.

Tietoja voidaan luovuttaa myös EU:n ja ETA:n ulkopuolelle mm. tietojen teknisen ylläpidon ja käsittelyn toteuttamiseksi alihankkijamme toimesta.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisterejä käytetään internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannata kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

9. Tietojen säilyttäminen

Asiakastietoja säilytetään niin kauan kuin asiakassuhde tai yhteistyökumppanuus on aktiivinen. Rekisterin tiedot tarkistetaan 36 kk:n välein ja tarpeettomat henkilötiedot poistetaan asianmukaisesti.

10. Evästeet

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat automaattisesti tietokoneelle tai päätelaitteelle kävijän vieraillessa eri verkkosivustoilla. Verkkopalvelumme hyödyntää evästeitä, jotta voimme tarjota palvelumme mahdollisimman käyttäjäystävällisenä ja laadukkaana.

Sivustomme saattaa käyttää Google Analytics -ohjelmistoa kerätäkseen anonyymejä tilastoja sivuston käyttäjistä, voidaksemme parantaa verkkopalveluidemme laatua. Ohjelmistot tallentavat käyttäytymistietoa kävijästä, esimerkiksi siitä, millä sivulla käyttäjä vierailee ja miten käyttäjä liikkuu sivustolla.

Kävijällä on mahdollisuus kieltää evästeiden käyttö.

11. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Poistamme, oikaisemme tai täydennämme käsittelyn kannalta virheelliset tai tarpeettomat tiedot oma-aloitteisesti, tai henkilön niin pyytäessä.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

Ota yhteyttä

p. 044 750 9441, miika@piippumestari.fi
Lähetä viesti, niin otan sinuun yhteyttä.